Porez veľkoplošných materiálov

Preglejky, OSB dosky režeme na modernej formátovacej píle.